De bewijsvoering in Lucretius’ De Rerum Natura I getoetst aan de Epicureïsche bewijsvoering.

dc.contributor.advisorBakker, F.A.
dc.contributor.advisorKreij, M. de
dc.contributor.authorMulders, C.C.E.
dc.date.issued2021-06-12
dc.description.abstractEr zijn in de wetenschap verschillende visies aan te wijzen betreffende de vraag of Lucretius zich voor De Rerum Natura louter baseerde op het werk van Epicurus of ook op latere epicuristen. In deze scriptie ben ik ingegaan op een deelvraag van dit debat, namelijk in hoeverre Lucretius qua bewijsvoering de wetenschappelijke methode van Epicurus toepast bij stellingen over de fundamentele natuurkunde. Om deze vraag te beantwoorden heb ik eerst passages uit Epicurus’ Brief aan Herodotus geanalyseerd. Deze toonden aan dat Epicurus’ wetenschappelijke methode uitgaat van twee onderzoeksregels die Epicurus in de praktijk daadwerkelijk heeft toegepast. Vervolgens heb ik passages uit het eerste boek van De Rerum Natura getoetst aan zowel Epicurus’ theoretische uiteenzetting als toepassing. Hieruit blijkt dat Lucretius de toepassing van Epicurus over het algemeen nauwgezet opvolgt. Maar als Epicurus geen voorbeeldbewijs verschaft, voegt Lucretius elementen toe die methodologisch niet overeenkomen met de theorie en daardoor niet van Epicurus zelf afkomstig lijken te zijn.en_US
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/11580
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Letterenen_US
dc.thesis.specialisationBachelor Griekse en Latijnse taal en cultuuren_US
dc.thesis.studyprogrammeBachelor Griekse en Latijnse taal en cultuuren_US
dc.thesis.typeBacheloren_US
dc.titleDe bewijsvoering in Lucretius’ De Rerum Natura I getoetst aan de Epicureïsche bewijsvoering.en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Mulders C 4417038.pdf
Size:
399.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: