De bewijsvoering in Lucretius’ De Rerum Natura I getoetst aan de Epicureïsche bewijsvoering.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er zijn in de wetenschap verschillende visies aan te wijzen betreffende de vraag of Lucretius zich voor De Rerum Natura louter baseerde op het werk van Epicurus of ook op latere epicuristen. In deze scriptie ben ik ingegaan op een deelvraag van dit debat, namelijk in hoeverre Lucretius qua bewijsvoering de wetenschappelijke methode van Epicurus toepast bij stellingen over de fundamentele natuurkunde. Om deze vraag te beantwoorden heb ik eerst passages uit Epicurus’ Brief aan Herodotus geanalyseerd. Deze toonden aan dat Epicurus’ wetenschappelijke methode uitgaat van twee onderzoeksregels die Epicurus in de praktijk daadwerkelijk heeft toegepast. Vervolgens heb ik passages uit het eerste boek van De Rerum Natura getoetst aan zowel Epicurus’ theoretische uiteenzetting als toepassing. Hieruit blijkt dat Lucretius de toepassing van Epicurus over het algemeen nauwgezet opvolgt. Maar als Epicurus geen voorbeeldbewijs verschaft, voegt Lucretius elementen toe die methodologisch niet overeenkomen met de theorie en daardoor niet van Epicurus zelf afkomstig lijken te zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren