Gezinnen in de stadswijk Oosterhout en Neerbosch-Oost

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staan gezinnen in de wijken Neerbosch-oost en Oosterhout centraal. Er is gekeken naar het effect van gezinnen op het sociaal kapitaal, de openbare ruimte en voorzieningen in beide wijken. De gezinnen in Neerbosch-oost zijn divers en zijn verschillend van afkomst, waardoor er een hogere mate van bridging mogelijk is. In Oosterhout zijn de gezinnen minder divers en zal er meer sprake zijn van bonding. In beide wijken zijn er genoeg speeltuinen aanwezig waar kinderen kunnen spelen. In Neerbosch-oost worden een aantal speeltuinen drukbezocht zoals het Cruijff court, maar dit geldt niet voor alle speeltuinen in de wijk. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de hoeveelheid kinderen in de nabije omgeving van de speeltuinen. In Oosterhout zijn is het percentage kinderen hoger dan in Neerbosch-oost en dat wordt ook weerspiegelt in het gebruik van speeltuinen en spelende kinderen op straat. De voorzieningen in Oosterhout worden als beperkt ervaren. Veel gezinnen gaan daarom naar omliggende dorpen. In Neerbosch-oost wordt het winkelcentrum voor het overgrote deel als positief ervaren, maar wordt er door gezinnen ook regelmatig gebruik gemaakt van het winkelcentrum in het nabijgelegen Dukenburg.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen