Leidt meer screening vooraf tot betere selectie van zorgaanbieders? Een onderzoek naar de effecten van het nieuwe inkoopsysteem van inkoop SDCG op de inkoop van jeugdzorg in centraal Gelderland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is bekeken of de extra screening in de nieuwe Inkoop 2020 van Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland (Inkoop SDCG) heeft geleid tot een kwalitatief en rechtmatig zorgaanbod, waarbij er geen sprake is geweest van onnodige administratieve lasten. De uitgebreide beoordeling draagt eraan bij dat aanbieders die worden gekwalificeerd, tenminste voldoen aan alle eisen en voorwaarden. Daarmee heeft Inkoop SDCG in ieder geval meer grip op de inkoop van Jeugdzorg gekregen. Door de landelijk vastgestelde juridische kaders waarin de inkoopprocedure is vormgegeven en de vooraf bepaalde uitgangspunten door de regio Centraal Gelderland, zijn er daarnaast weinig mogelijkheden tot verlichting van de administratieve lasten. Of deze procedure ook zal leiden tot een kwalitatief betere en rechtmatigere uitvoering van de jeugdzorg, waarbij er een afname is van de administratieve lasten, zullen de praktijk en de toekomst moeten uitwijzen. Het kan immers zo zijn dat aanbieders “op papier” ruimschoots aan alle eisen voldoen, maar dat zij in de praktijk ander gedrag vertonen. Door adequaat accountbeheer en monitoring is er vanuit de regio Centraal Gelderland het vertrouwen dat de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg voor jeugdigen is geborgd. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze borging voldoende is.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation