De mate waarin communicatie over werkstress vanuit werkgevers aansluit bij de opvattingen van werknemers over werkstress: een onderzoek vanuit het perspectief van werknemers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2015-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek zal worden gekeken naar de opvattingen van de werknemers over werkstress en hoe de communicatie over werkstress vanuit de werkgever verloopt vanuit het perspectief van de werknemer. Er is door middel van een lineaire regressieanalyse gekeken of de steun door de werkgever en de verantwoordelijkheid voor werkstress een effect hebben op de attitude van de communicatie over werkstress en op de weerstand tegenover de communicatie over werkstress. Daarnaast is er gekeken worden welk communicatiekanaal het beste gebruikt kan worden om over werkstress te communiceren. Om de opvattingen en het perspectief over de communicatie te meten is een vragenlijst opgesteld. 240 werknemers met een betaalde baan van één uur of meer per week tussen de 18 en 65 jaar hebben deze vragenlijst ingevuld. De respondenten waren werkzaam in verschillende sectoren en hadden verschillende opleidingsniveaus. Uit het onderzoek blee! k dat er een relatie is tussen de steun door werkgever en de attitude van de werknemer over de communicatie over werkstress. Wanneer de werknemers zich meer gesteund voelen door hun werkgever, vinden zij de communicatie over werkstress vanuit de werkgever prettiger. Daarnaast is de attitude voor de communicatie over werkstress vanuit de werkgever ook hoger wanneer de verantwoordelijkheid voor de werkstress meer bij de werkgever ligt. Er is bovendien een relatie tussen de verantwoordelijkheid voor de werkstress en de weerstand tegenover de communicatie over werkstress. Wanneer de verantwoordelijkheid voor de werkstress meer bij de werknemer ligt, zal er een grotere weerstand zijn ten opzichte van de communicatie over de werkstress vanuit de werkgever. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat een functioneringsgesprek de beste manier is om werkstress te bespreken volgens werknemers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren