Perspectief voor stedelijke ontwikkeling. Het transitietraject naar participatieplanologie in beleid en praktijk

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-04-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De grondslag voor stedelijke ontwikkeling: het gemeentelijke planologische beleid, is aan een transitie onderhevig. De traditionele ontwikkelmethoden die uit het huidige beleid voortkomen, voldoen niet meer aan hetgeen vanuit de maatschappij gevraagd wordt en aan wat vanuit de gemeentelijke organisatie geboden kan worden. Met de masterthesis ‘Perspectief voor stedelijke ontwikkeling. Het transitietraject naar participatieplanologie in beleid en praktijk’ wordt inzicht geboden in de transitie naar een stedelijke ontwikkeling gestoeld op participatieplanologie. Tijdsgebonden kernproblemen en ontwikkelingen vragen namelijk om een nieuwe methode voor stedelijke ontwikkeling, waarbij een beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van gemeenten en (nieuwe) ontwikkelpartners. Middels een kwalitatief onderzoek zijn van drie gemeenten de pilotresultaten van het toepassen van participatieplanologie geanalyseerd. Hiermee zijn de knelpunten die gemeenten tijdens de transitie ervaren blootgelegd. Met specifiek op deze knelpunten vormgegeven maatregelen wordt een handreiking gedaan naar toekomstige participatieprojecten om resultaten zowel op beleidsniveau als praktijkniveau te bevorderen. Daarnaast wordt geconcludeerd dat participatieplanologie om een inbedding overstijgend aan het huidige institutionele landschap vraagt, waarbij kaders en handvatten worden geformuleerd voor participerende partijen. Een aanpassing van het RO-instrumentarium en de vormgeving van nieuwe wet- en regelgeving is hieraan evident.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen