Perspectief voor stedelijke ontwikkeling. Het transitietraject naar participatieplanologie in beleid en praktijk

dc.contributor.advisorKrabben, E. van der
dc.contributor.authorNijsingh, Erik-Lutein
dc.date.issued2016-04-30
dc.description.abstractDe grondslag voor stedelijke ontwikkeling: het gemeentelijke planologische beleid, is aan een transitie onderhevig. De traditionele ontwikkelmethoden die uit het huidige beleid voortkomen, voldoen niet meer aan hetgeen vanuit de maatschappij gevraagd wordt en aan wat vanuit de gemeentelijke organisatie geboden kan worden. Met de masterthesis ‘Perspectief voor stedelijke ontwikkeling. Het transitietraject naar participatieplanologie in beleid en praktijk’ wordt inzicht geboden in de transitie naar een stedelijke ontwikkeling gestoeld op participatieplanologie. Tijdsgebonden kernproblemen en ontwikkelingen vragen namelijk om een nieuwe methode voor stedelijke ontwikkeling, waarbij een beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van gemeenten en (nieuwe) ontwikkelpartners. Middels een kwalitatief onderzoek zijn van drie gemeenten de pilotresultaten van het toepassen van participatieplanologie geanalyseerd. Hiermee zijn de knelpunten die gemeenten tijdens de transitie ervaren blootgelegd. Met specifiek op deze knelpunten vormgegeven maatregelen wordt een handreiking gedaan naar toekomstige participatieprojecten om resultaten zowel op beleidsniveau als praktijkniveau te bevorderen. Daarnaast wordt geconcludeerd dat participatieplanologie om een inbedding overstijgend aan het huidige institutionele landschap vraagt, waarbij kaders en handvatten worden geformuleerd voor participerende partijen. Een aanpassing van het RO-instrumentarium en de vormgeving van nieuwe wet- en regelgeving is hieraan evident.en_US
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/1723
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationLokale en Ruimtelijke planningen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Planologieen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titlePerspectief voor stedelijke ontwikkeling. Het transitietraject naar participatieplanologie in beleid en praktijken_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Masterthesis Perspectief voor Stedelijke Ontwikkeling, 7 april 2016 Erik-Lutein Nijsingh.pdf
Size:
3.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: