De relatie tussen geslacht, Engelse woordenschat en het fonologisch bewustzijn van Nederlandse kinderen op een VVTO-school

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken of kinderen op een VVTO-school beter presteerden op taken van het fonologisch bewustzijn naarmate ze een betere Engelse woordenschat hadden. Daarnaast werd gekeken of het geslacht van de kinderen van invloed was op hun prestaties. Aan het onderzoek deden 35 leerlingen mee met een gemiddelde leeftijd van 6,3 jaar. De kinderen kwamen uit groep drie van vier verschillende VVTO-scholen. Om de Engelse woordenschat te meten werd de Peabody Picture Vocabulary Test 4 (PPVT) (Dunn & Dunn, 2007) gebruikt. Om de drie taken (synthese, beginfoneem en foneemdeletie) van het fonologisch bewustzijn te meten werd het Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid (Cito, 2013) gebruikt. Uit het onderzoek bleek dat kinderen met een grotere Engelse woordenschat significant beter scoorden op de foneemdeletietaak van het fonologisch bewustzijn. Er werd geen significante relatie tussen geslacht en de Engelse woordenschat dan wel het fonologisch bewustzijn gevonden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren