Argumenten in de HPV-vaccinatievoorlichting Een kwalitatief onderzoek naar de criteria die worden gebruikt om argumenten voor de HPV-vaccinatie te beoordelen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2019-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De HPV-vaccinatiegraad in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Om 13-jarige meisjes en haar ouders te overtuigen te vaccineren tegen HPV is het gebruik van argumenten in de voorlichting noodzakelijk. In de literatuur worden veertien typen argumenten onderscheiden die allemaal beoordeeld kunnen worden middels drie algemene criteria. Daarnaast kent elk type argument een aantal specifieke evaluatiecriteria. Het is voor organisaties die zich bezighouden met vaccinatievoorlichting van belang om inzicht te krijgen in hoe de doelgroep argumenten beoordeelt en welke criteria hierbij worden gebruikt. Dit geeft tevens inzicht in de mentale processen die samengaan met de centrale verwerking van persuasieve teksten. Daarnaast levert het een bijdrage aan de wetenschap door in kaart te brengen of de algemene en specifieke evaluatiecriteria die in de literatuur zijn onderscheiden, ook worden gebruikt door mensen zonder een achtergrond in de argumentatieleer. Door middel van corpusanalyse is allereerst onderzocht welke typen argumenten worden gebruikt in de HPV-vaccinatievoorlichting. Het blijkt dat negen van de veertien typen argumenten veelvuldig worden gebruikt. Op basis van deze resultaten is een voorlichtingstekst ontworpen. Door middel van interviews is nagegaan hoe de doelgroep de argumenten in de voorlichtingstekst beoordeelt en welke criteria worden gebruikt. Het blijkt dat de evaluatiecriteria zoals onderscheiden in de literatuur ook daadwerkelijk worden gebruikt door de doelgroep om de argumenten te beoordelen. Deze criteria worden echter in grotere mate toegepast door de ouders en in beperkte mate door de (bijna) 13-jarige meisjes. Zowel de meisjes als de ouders maken meer gebruik van algemene evaluatiecriteria dan van specifieke evaluatiecriteria. Dit onderzoek kent enkele beperkingen waaruit aanbevelingen voor vervolgonderzoek volgen. Op basis van de bevindingen zijn praktische aanbevelingen opgesteld voor vaccinatievoorlichters die kunnen bijdragen aan het keren van de dalende HPV-vaccinatiegraad.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren