Teamleren bevorderen: hoe benutten we onze connectie?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-12-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het team Portefeuillehoudersoverleg Passend Onderwijs van het Etty Hillesum Lyceum. Doel van dit onderzoek is aanbevelingen te doen aan het verantwoordelijk lid van de centrale directie over hoe het teamleren binnen het portefeuillehoudersoverleg Passend Onderwijs beter tot stand kan komen. Hiervoor wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate sociaal kapitaal bijdraagt aan het teamleren binnen het portefeuillehoudersoverleg Passend Onderwijs. Het onderzoek kent het karakter van een praktijkgericht diagnostisch onderzoek. Er zijn twee methoden van dataverzameling gebruikt in het onderzoek, namelijk een enquête en interviewgesprekken. Op basis van de resultaten zijn de gewenste en de feitelijke situatie voor teamleren en sociaal kapitaal en de invloed daartussen in kaart gebracht. Aan de hand hiervan zijn conclusies en aanbevelingen voor het verantwoordelijk lid van de centrale directie van het Etty Hillesum Lyceum opgesteld.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen