Van vitaal belang. Naar een kwantitatief probabilistisch risicobeoordelingskader voor vitale infrastructuur

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2019-10-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bij de huidige risicobeoordelingsmethode voor vitale infrastructuur (de NLNRB) kunnen methodologische kanttekeningen worden geplaatst. Deze komen voornamelijk voort uit de kwalitatieve benaderingswijze en het subjectieve risicobegrip. In dit artikel worden vijf ontwerpprincipes opgesteld waaraan een methodologisch verantwoorde risicobeoordelingsmethode zou moeten voldoen. Vervolgens wordt er een voorstel gedaan voor een concrete, alternatieve risicobeoordelingsmethode die aan deze voorwaarden voldoet. Deze kwantitatieve methode maakt gebruik van een geobjectiveerd risicobegrip, een Bayesiaanse benaderingswijze, een vaste risiconormering van een 10−6 overlijdenskans per jaar voor verwaarloosbaar risico, maatschappelijke kosten-batenanalyses en democratische besluitvorming voor de totstandkoming van een ethische verdeling van risico’s. In een casus wordt de werking van de voorgestelde methode geïllustreerd. Nas
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen