Unusual Routines binnen Nederlandse gemeenten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De theoretische basis van dit onderzoek ligt bij het Initial Model of Unusual Routines van onderzoekers Cooper & Rice (2010). De focus binnen dit onderzoek ligt op de zogenaamde ‘unusual routines’. Unusual routines zijn terugkerende interactiepatronen binnen een organisatie die niet effectief blijken. Door middel van dit perspectief kan gekeken worden naar mogelijke oorzaken binnen overheidsinstanties die zorgen voor de bemoeilijkte relatie tussen burger en overheid. In dit onderzoek hebben acht verschillende Nederlandse gemeenten deelgenomen als overheidsinstantie. Door middel van semigestructureerde interviews zijn baliemedewerkers geïnterviewd over hun ervaringen waardoor unusual routines zichtbaar zijn geworden. Deze zijn vervolgens gecategoriseerd. Het onderzoeken van deze unusual routines binnen gemeenten creëert een interessante en relevante invalshoek voor het mogelijk verbeteren van de relatie tussen burger en overheid. Dit onderzoek draagt bij aan de verbetering van deze relatie door het aanleveren van voorkomende unusual routines binnen gemeenten met bijbehorende oorzaken en gevolgen waarvan in de toekomst onderzocht kan worden hoe deze opgelost kunnen worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren