Provinciaal beleid ter versnelling van de woningbouw. Een casestudy naar het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland en het Programma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrecht

dc.contributor.advisorVeenman, S.A.
dc.contributor.authorWinter, Max de
dc.date.issued2021-06-25
dc.description.abstractNederland heeft te maken met een woningtekort, waardoor op korte termijn veel woningen moeten worden bijgebouwd. Veel provincies voeren om deze reden beleid om de woningbouw in hun provincie te versnellen. In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar sterke en zwakke onderdelen van provinciaal beleid ter versnelling van de woningbouw, opdat provincies sterke onderdelen kunnen implementeren in hun beleid en valkuilen kunnen voorkomen. Dit onderzoek is uitgevoerd als hiërarchisch vergelijkende casestudy aan de hand van de beleidsarrangementen-benadering. De geselecteerde cases voor dit onderzoek zijn het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland en het Programma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrecht. Voor elke case zijn vier diepte-interviews gehouden met diverse betrokken actoren bij het beleid. De interviews zijn geanalyseerd middels het programma ATLAS.ti. Aan de hand van deze analyses zijn vervolgens de knelpunten en sterke onderdelen van de provinciale woningbouwversnellingsprogramma’s van de provincies Gelderland en Utrecht vastgesteld. Uit het onderzoek komt naar voren dat stapeling van ambities, capaciteitstekort, beperkte beschikbaarheid van bouwgrond en niet altijd even sterke vertrouwensrelaties knelpunten vormen om de woningbouw te versnellen. Sterke onderdelen zijn dat beide provinciale programma’s toegankelijk en flexibel ingesteld zijn, waardoor zeker met capaciteitssubsidies resultaten worden geboekt in de versnelling van de woningbouw.en_US
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/12130
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationBachelor Geography, Spatial Planning and Environmenten_US
dc.thesis.studyprogrammeBachelor Geography, Spatial Planning and Environmenten_US
dc.thesis.typeBacheloren_US
dc.titleProvinciaal beleid ter versnelling van de woningbouw. Een casestudy naar het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland en het Programma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrechten_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Master Scriptie Max de Winter.pdf
Size:
3.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: