Provinciaal beleid ter versnelling van de woningbouw. Een casestudy naar het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland en het Programma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrecht

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland heeft te maken met een woningtekort, waardoor op korte termijn veel woningen moeten worden bijgebouwd. Veel provincies voeren om deze reden beleid om de woningbouw in hun provincie te versnellen. In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar sterke en zwakke onderdelen van provinciaal beleid ter versnelling van de woningbouw, opdat provincies sterke onderdelen kunnen implementeren in hun beleid en valkuilen kunnen voorkomen. Dit onderzoek is uitgevoerd als hiërarchisch vergelijkende casestudy aan de hand van de beleidsarrangementen-benadering. De geselecteerde cases voor dit onderzoek zijn het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland en het Programma Versnelling Woningbouw van de provincie Utrecht. Voor elke case zijn vier diepte-interviews gehouden met diverse betrokken actoren bij het beleid. De interviews zijn geanalyseerd middels het programma ATLAS.ti. Aan de hand van deze analyses zijn vervolgens de knelpunten en sterke onderdelen van de provinciale woningbouwversnellingsprogramma’s van de provincies Gelderland en Utrecht vastgesteld. Uit het onderzoek komt naar voren dat stapeling van ambities, capaciteitstekort, beperkte beschikbaarheid van bouwgrond en niet altijd even sterke vertrouwensrelaties knelpunten vormen om de woningbouw te versnellen. Sterke onderdelen zijn dat beide provinciale programma’s toegankelijk en flexibel ingesteld zijn, waardoor zeker met capaciteitssubsidies resultaten worden geboekt in de versnelling van de woningbouw.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen