The land of the free and the home of the brave: Een onderzoek naar een drietal factoren die van invloed zijn op de opkomst van Afro-Amerikanen in Noord-Carolina tijdens recente Amerikaanse Presidentsverkiezingen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-05-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de VS gaan al decennia lang stemmen op over ongelijke kansen in het stemproces. Verschillende minderheidsgroepen zoals Afro-Amerikanen ervaren vaak barrières om in het stemproces. Zij hebben het idee dat zij door de invoering van verschillende wetten specifiek worden geraakt bij verkiezingen. Dit heeft invloed op de opkomst van deze groepen in de verkiezingen. Er zijn verschillende factoren die als barrières kunnen vormen om te gaan stemmen. In dit onderzoek is gekeken hoe de factoren registratie, gerrymandering en het weghalen van stembureaus van invloed zijn op de opkomst van Afro-Amerikanen. Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat de factoren precies in houden en hoe deze effect kunnen hebben op de opkomst van Afro-Amerikanen bij de recente presidentsverkiezingen. Het empirisch onderzoek is in twee delen gesplitst. Het eerste deel richt zich op de barrières die door de factoren worden opgeworpen voor Afro-Amerikanen. Het tweede deel richt zich specifiek op de situatie in Noord-Carolina. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt: Hoe worden registratie, gerrymandering en het weghalen van stembureaus toegepast in de Verenigde staten en wat was de invloed van deze op de stemopkomst van Afro-Amerikanen in Noord-Carolina bij recente presidentsverkiezingen? Om een antwoord op de hoofdvraag te krijgen zijn verschillende onderzoeksmethodes gebruikt. Hierbij zijn interviews gehouden met specialisten op het gebied van Afro-Amerikanen, de verkiezingen en de politiek in Noord-Carolina en heeft het literatuuronderzoek voor extra diepgang gezorgd. Als laatst is er met behulp van kaartbronnen duidelijk gemaakt waar in Noord-Carolina stembureaus worden weggehaald en hoe dit effect kan hebben op de opkomst. Hierbij zijn twee counties in Noord-Carolina als casus gebruikt. Het onderzoek liet zien dat de factoren alle drie aanwezig zijn bij recente presidentsverkiezingen en invloed hebben op de opkomst van Afro-Amerikanen. De politieke partijen voeren vaak wetten in omtrent registratie waardoor het moeilijker wordt voor Afro-Amerikanen om zich te registreren. In Noord-Carolina zijn sommige districten ook grotendeels gegerrymandered waardoor Afro-Amerikanen minder vertrouwen hebben in de politiek en besluiten niet te gaan stemmen. Als laatst zorgt het weghalen van stembureaus ervoor dat Afro-Amerikanen langer moeten reizen en langer in de rij moeten staan om hun stem uit te brengen. Vaak hebben zij hier niet te tijd voor waardoor zij besluiten niet te stemmen. Gebaseerd op de resultaten wordt er aanbevolen om iets tegen de gepolitiseerde macht te doen. Het toezicht van rechters wordt beperkt doordat dit ook gepolitiseerd is. Hierdoor is er minder controle op de wetgevende macht waardoor veel van de wetgeving die er voor zorgt dat de opkomst wordt beïnvloed, toch doorgevoerd kan worden. Om hier verandering in te brengen zouden er wijzingen moeten worden aangebracht in de grondwet. Dit zijn grote veranderingen waar niet iedereen een voorstander van zal zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen