Een filosofische visie op het kind

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-07-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onze visie op kinderen is van belang omdat het onder meer bepaalt hoe we met kinderen omgaan. In deze scriptie wordt het moderne concept van de kindertijd volgens filosoof David Archard behandeld. Volgens hem zijn we door onder meer John Locke, Jean Jacques Rousseau en het ontwikkelingsmodel beïnvloed in onze visie op het kind en de kindertijd. Archards moderne concept van de kindertijd wordt beschreven en bekritiseerd aan de hand van zijn analyse van Locke en Rousseau. Hierna kijken we of het moderne concept van de kindertijd ook systematisch juist is door een casus te behandelen die gebaseerd is op het huidige Nederlandse beleid. Uiteindelijk komen we tot een antwoord op de hoofdvraag: Is Archards analyse van het moderne concept van de kindertijd historisch en systematisch juist?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen