Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 572
 • Item
  "Blijf in je cel, en je cel zal je alles leren"
  (2024) Oelbrandt, Kris
  Deze scriptie onderzoekt of er in de Vaderspreuken aanknopingspunten te vinden zijn voor de geestelijke verzorging van wie noodgedwongen worden afgezonderd van de maatschappij. Hiertoe wordt eerst, door middel van een literatuuronderzoek van drie moderne auteurs, een voorlopig begrippenkader omtrent vrijwillige afzondering opgesteld. Vervolgens wordt, door middel van codering van relevante Vaderspreuken met Atlas.ti, het waardenstelsel in kaart gebracht dat de woestijnvaders voor ogen hadden met betrekking tot hun afzondering. Zij appreciëren afzondering – net als de besproken moderne auteurs – als een middel om tot zichzelf cq God te komen. In een laatste hoofdstuk wordt dit waardenstelsel van kluizenaars die de afzondering zelf opzochten opnieuw gelezen vanuit de moderne tijd, om de vraag te stellen of het fundamentele verschil tussen de narratieven van vrijwillige en onvrijwillige afzondering overbrugd kan worden.
 • Item
  Verbindende verschillen: een vergelijkend case study onderzoek naar de spirituele zorgbehoeften van queer personen van kleur met een migratieachtergrond in voormalig Nederlands-Indië en Suriname
  (2024-03-06) Struijck, Graciëlle
  In deze scriptie worden de spirituele zorgbehoeften van queer personen van kleur met een migratieachtergrond in voormalig Nederlands-Indië en Suriname onderzocht middels een vergelijkend case study onderzoek. Queer personen van kleur hebben te maken met meerdere gemarginaliseerde identiteiten, namelijk de seksuele- of genderidentiteit en de cultureel-etnische identiteit. Om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de gezondheid door het behoren tot één of meerdere minderheidsgroepen in een samenleving wordt gebruik gemaakt van de minority stress theorie. De spirituele zorgbehoeften van queer personen van kleur worden in kaart gebracht met zes categorieën van spirituele zorgbehoeften.
 • Item
  Levensbeschouwing en lijden op de NICU en PICU
  (2024-02-14) Moelker, Elise
  In deze scriptie staat de vraag centraal welke levensbeschouwelijke elementen een rol spelen voor verpleegkundigen in de ervaringen met het lijden van de patiënten die zij verzorgen op de Neonatologie Intensive Care (NICU) en de Pediatrie Intensive Care Unit (PICU). Er is kwalitatief onderzoek verricht, met als doel theorievorming over de rol van de levensbeschouwing van verpleegkundigen in de ervaring met het lijden van patiënten. Middels semigestructureerde interviews onder elf verpleegkundigen zijn data verzameld en vervolgens geanalyseerd volgens de Grounded Theory-methode. Uit het onderzoek is gebleken dat een open houding, levensbeschouwelijke vragen, de kijk op het leven, zingeving en van betekenis zijn, levensbeschouwelijke kernelementen zijn die een rol spelen in de ervaringen met het lijden van de patiënten.
 • Item
  Values as drivers of cooperation: The role of organisational values in NGO partnerships in international development
  (2024-02-20) IJzerman, Lauren
  This research aims to provide insight into the role of organisational values in the partnerships of non-governmental organisations (NGOs) in international development. It does so by analysing how the values of Dutch Christian NGO Woord & Daad (W&D) play a role in the initiation and sustainment of cooperation in a selection of their partnerships. Seven in-depth interviews with W&D its partners showed that a selection of W&D its values function as drivers in their partnership. The espoused and attributed Christian and people centred values of W&D serve as markers of a common identity, thereby aiding the initiation of a partnership. The shared and attributed values of trust and empowerment, serve to build trust and add value to a partner, thereby sustaining a partnership.
 • Item
  Self or No-Self? Towards a better concept of self for enactivism
  (2024-01-27) Engels, Wout
  Enactivism was originally conceived by Varela et all. as a research paradigm for theorizing about the mind, explicitly combining modern (western) cognitive science, phenomenology and Buddhism. They combined these fields in order to integrate these different perspectives on the mind: third-person (stemming from science) and first-person (phenomenology and Buddhism); theoretical insights (phenomenology and science) and practical insights (Buddhism). The one factor binding the theoretical and practical perspectives together, is that they all pointed toward a view wherein the self as ordinarily understood is an illusion: a no-self doctrine. Phenomenologists like Dan Zahavi, however, do hold on to the reality of self, albeit in a minimalist form. In this thesis I want to argue that a phenomenological, minimal notion of self is a better fit for enactivism then a strict no-self doctrine. The minimal self maintains all of the theoretical benefits of a Buddhist no-self doctrine for enactivism, like being able to deny the existence of a full-blown Cartesian ego-self. Furthermore: a phenomenological notion of self is better able to stave off Cartesian mind-body dualism, if supplemented with a Merleau-Pontian analysis of embodiment, so that the lived body becomes part of the minimal self.