De Relaties tussen Keuzemogelijkheden, Autonomie en Intrinsieke Motivatie bij Alfaleerders.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-05-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Alfaleerders vorderen zeer langzaam, terwijl geletterdheid belangrijk is om te integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Daarom zijn de relaties tussen keuzemogelijkheden, autonomie en intrinsieke motivatie bij alfaleerders onderzocht. 70 alfadocenten hebben vragenlijsten ingevuld over in hoeverre zij zelf keuzemogelijkheden bieden, in hoeverre hun groep alfaleerders autonoom en intrinsiek gemotiveerd is en in hoeverre de gebruikte alfabetiseringsleergang keuzemogelijkheden biedt. Daarnaast is in de handleidingen gekeken naar in hoeverre alfabetiseringsleergangen keuzemogelijkheden bieden. Op basis van de waarnemingen van de docenten is geen verschil gevonden in intrinsieke motivatie en autonomie tussen alfaleerders die veel en alfaleerders die weinig keuzemogelijkheden krijgen. Wel medieert autonomie de relatie tussen keuzemogelijkheden en intrinsieke motivatie. En in het algemeen bieden van de bekeken leergangen slechts DigLin+ en Melkweg+ keuzemogelijkheden. Kortom, er is geen verschil gevonden in intrinsieke motivatie of autonomie tussen alfaleerders die veel en alfaleerders die weinig keuzemogelijkheden krijgen van de docent, maar wanneer keuzemogelijkheden, autonomie en intrinsieke motivatie samen worden genomen gaat autonomie wel een positieve rol spelen. Samengevat betekent dit dat alfaleerders die van de docent betekenisvolle keuzemogelijkheden krijgen en werken met een leergang die veel keuzemogelijkheden biedt autonomer en daarmee intrinsiek gemotiveerder kunnen zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren