‘Hulde aan onze roemrijke voorvaderen’. Nationalisme, monumenten en de ‘Gouden Eeuw’ in Hoorn, 1859-1893.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er onder invloed van het nationalisme allerlei herdenktekens opgericht in de publieke ruimte. Vaak grepen deze terug op de ‘Gouden Eeuw’. Deze scriptie onderzoekt dit proces van ‘monumentalisering’ in de Noord-Hollandse stad Hoorn. Centraal staat de vraag op welke manieren zich in Hoorn een narratief over het koloniale verleden van de ‘Gouden Eeuw’ vormde. De scriptie onderscheidt zich van eerder onderzoeken over dit thema door de keuze voor een kleinere stad, en door de nadrukkelijke aandacht voor het koloniale verleden. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden worden twee casussen nader onderzocht: de oprichting van het Westfries Museum in 1880, en de oprichting van een standbeeld van VOC-bewindhebber Jan Pieterszoon Coen, onthuld in 1893. Het concept 'lieux de mémoire' van Pierre Nora wordt gebruikt om deze casussen te analyseren. Door toe te lichten hoe bepaalde narratieven zijn ontstaan hoopt dit onderzoek te kunnen helpen in het gesprek in Nederland en in Hoorn over de erfenis van het koloniale verleden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren