Herhalen of vertalen: de invloed van de doeltaal op de interpretatie van zinnen bij vertalen

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit bachelorwerkstuk is onderzocht in hoeverre de taak (vertalen naar het Engels of parafraseren in het Nederlands) de interpretatie van betrekkelijke bijzinnen in het Nederlands beïnvloedt. De woordvolgorde van betrekkelijke bijzinnen zorgt in het Nederlands overwegend voor andere interpretaties dan in het Engels (Havik et al., 2009; McDonald, 1987). Op basis van het onderzoek van Ruiz en Macizo (2018) werd verwacht dat moedertaalsprekers van het Nederlands minder vaak een zogenaamde eerste-NC-interpretatie zouden hanteren wanneer zij een Nederlandstalige zin met syntactisch ambigue betrekkelijke bijzin naar het Engels moeten vertalen dan wanneer zij een dergelijke zin in het Nederlands moeten parafraseren. Dertig tweetaligen met Nederlands als L1 en Engels als L2 namen deel aan een online experiment. Uit de resultaten bleek geen significant verschil in het percentage eerste-NC-interpretaties tussen de parafraseer- en de vertaalconditie. Verder onderzoek met een andere populatie tweetaligen en een mondelinge procedure zou stelligere uitspraken kunnen rechtvaardigen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren