Europa: dichtbij of ver-van-mijn-bed-show? Een toetsend onderzoek naar politiek-bestuurlijke Europeanisering bij Nederlandse gemeenten

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2023-02-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de voortschrijdende Europese integratie is de Europese Unie in toenemende mate relevant voor gemeenten. De manier waarop zij met deze ontwikkeling omgaan verschilt echter aanzienlijk: waar sommigen actief aandacht besteden aan de ontwikkelingen op Europees niveau (politiek-bestuurlijke Europeanisering), vinden anderen ‘Brussel’ vooral een ver-van-mijn-bed-show. Door een gebrek aan kwantitatief onderzoek naar dit onderwerp bestaat er in de literatuur discussie over de vraag welke factoren exact dit verschil in Europeanisering onder gemeenten verklaren. De ontvangst van EU-gelden, inwoneraantal, ligging aan de grens en de opstelling van het gemeentebestuur worden veelal genoemd, maar hun relatie tot Europeanisering is onderwerp van academisch debat. Door middel van het gebruik van de Europeaniseringsladder, een kwantitatieve inhoudsanalyse van 1.076 gemeentelijke coalitieakkoorden en een multinomiale logistische regressieanalyse is de bijdrage van de genoemde variabelen getoetst. De uitkomsten wijzen uit dat inwoneraantal en eerdere aandacht voor Europa de belangrijkste factoren zijn voor Europeanisering bij Nederlandse gemeenten. In mindere mate waren ligging aan de grens en het ontvangen van Europees middelen van belang. Deze resultaten onderstrepen de invloed van het inwoneraantal en plaatsen een kanttekening bij het grote belang dat in de literatuur veelal gehecht wordt aan het ontvangen van Europese gelden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation