SIRE, DUIDELIJKE TAAL! Een experimenteel onderzoek naar de invloed van de explicietheid van de boodschap en de rol van identificatie, op de weerstand, intentie, inleving en overtuiging in narratieven van SIRE-campagnes.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Verhalen, ook wel narratieven genoemd, kunnen consistente veranderingen in attitudes, overtuigingen en gedrag van het publiek teweegbrengen. Deze vorm van narratieve overtuiging wordt toegepast in gezondheidscommunicatie, entertainment education en marketingcommunicatie. De persuasieve invloed van narratieven wordt ook gebruikt in de voorlichtingscampagnes van SIRE om onderbelichte problemen in de maatschappij onder de aandacht te brengen. Uit de theorie blijkt dat verschillende vormen van persuasieve communicatie invloed kunnen hebben op de verwerking van de boodschap. Het huidige onderzoek richt zich op twee mechanismen die een rol spelen bij het proces van overtuigende narratieven, namelijk de explicietheid van een boodschap en de identificatie met het hoofdpersonage. Door middel van een experiment is onderzocht wat de invloed is van de explicietheid van de boodschap en de identificatie met het hoofdpersonage, op de weerstand, inleving, intentie en overtuiging van de boodschap in twee SIRE-campagnes (N=146). In iedere campagne werden vier condities van de boodschap gemanipuleerd. De condities waren: Expliciet, impliciet, expliciet met identificatie en impliciet met identificatie. Iedere proefpersoon kreeg één campagne en één conditie toegewezen. Op basis van het literatuuronderzoek was de verwachting dat expliciete boodschappen meer weerstand zouden opleveren doordat de persuasieve intentie duidelijker is. Dit zou vervolgens leiden tot minder betrokkenheid, minder inleving, lagere intentie om het gedrag aan te nemen en minder overtuiging van de boodschap, dan bij impliciete boodschappen (H1). Bij boodschappen met identificatie was de verwachting dat dit zou leiden tot minder weerstand, meer inleving, hogere intentie om het gedrag aan te nemen en meer overtuiging van de boodschap, dan een boodschap zonder identificatie (H2). De bevindingen tonen aan dat zowel explicietheid van de boodschap als identificatie met het hoofdpersonage, weinig tot geen invloed hebben op de weerstand, inleving, intentie en overtuiging in SIRE-campagnes. Echter, impliciete boodschappen met identificatie blijken wel tot minder weerstand te leiden dan expliciete boodschappen met identificatie. Op basis van deze resultaten worden theoretische en praktische implicaties voor vervolgonderzoek besproken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren