Grip op Wmo-woningaanpassingen. Een verklarend onderzoek naar de mogelijkheden om grip te krijgen op het toenemend aantal aanvragen en toewijzingen van woningaanpassingen en de gevolgen daarvan voor de gemeente ’s-Hertogenbosch

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is de hoofdvraag: ‘welke factoren kan de gemeente ’s-Hertogenbosch beïnvloeden om grip te houden op het aantal aanvragen en toewijzingen van woningaanpassingen?’, beantwoord. Er zijn vijf factoren positief beïnvloedbaar om meer grip te houden op de Wmo-woningaanpassingen, dit zijn: Rijksprogramma Langer Thuis, wet- en regelgeving, de eigen verantwoordelijkheid van burgers, (mogelijke) ketenpartners en de factor overig. Al deze factoren, op wet- en regelgeving na, kunnen beïnvloed worden door samenwerking en preventieve maatregelen. De factor wet- en regelgeving kan beïnvloed worden door het opstellen van een besluitvormingskader. Dit onderzoek biedt handvatten aan de gemeente ’s-Hertogenbosch om stappen te zetten richting meer grip op het aantal aanvragen en toewijzingen van woningaanpassingen aan de hand van enkele aanbevelingen: (1) zet in op bewust zijn van ouderen over de huidige en toekomstige woonsituatie, (2) maak een besluitvormingskader, (3) maak een verantwoordelijkheidsconvenant met woningcorporaties, (4) zet een samenwerking op met woningcorporaties, (5) stimuleer ouderen om de woning preventief aan te passen of te verhuizen, (6) stimuleer gebruik van domotica, (7) zet in op roerende en losse voorzieningen, (8) bouw Wmo-geschikt en ontwikkel nieuwe woonvormen en (9) ontwikkel samen met woningcorporaties een lange termijn visie om met de ontwikkeling om te gaan.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation