De Samenhang tussen Persoonlijkheid, Psychologische Veiligheid, Self-efficacy en Learning Agility

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Philips heeft steeds meer behoefte aan competente technische installateurs. Om hier efficiënt op in te spelen, is er behoefte aan een hoge mate van learning agility. In deze studie werd de relatie onderzocht tussen de vijf persoonlijkheidskenmerken extraversion, agreeableness, conscientiousness, openness en neuroticism en omgevingsfactor psychologische veiligheid als voorspellers en learning agility als afhankelijke variabele. Naast deze directe relaties, is ook de modererende rol van self-efficacy onderzocht. In totaal hebben 152 werknemers geparticipeerd via een online vragenlijst. De data werd geanalyseerd middels een hiërarchische regressieanalyse. Resultaten laten zien dat persoonlijkheidskenmerken openness en conscientiousness en self-efficacy significant samenhangen met learning agility. Gebaseerd op resultaten van het onderzoek worden alternatieve verklaringen en suggesties voor vervolgonderzoek gegeven. Aanbevelingen om learning agility te vergroten, zijn het focussen op de persoonlijkheidskenmerken openness en conscientiousness in het aannamebeleid, het implementeren van het 70:20:10 ontwikkelmodel en het vergroten van het gevoel van self- efficacy. Sleutelwoorden: learning agility, conscientiousness, openness, neuroticism, extraversion, agreeableness, psychologische veiligheid, self-efficacy
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme