Till Eulenspiegel und der Bauernkrieg - Eine Studie zur Rezeption des originellen Eulenspiegelbuches in der sozialistischen DDR

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-05
Language
de
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voor deze literaire scriptie zijn twee werken, die beide het handelen van de beroemde Narr Till Eulenspiegel beschrijven, met elkaar vergeleken. Het betreft het oorspronkelijke werk, dat in de 16e eeuw door de in Braunschweig levende ambtenaar Hermann Bote is samengesteld, en een bewerking van dit origineel, die in 1974 door Christa en Gerhard Wolf werd gepubliceerd. In het kader van deze vergelijking werd een bijzondere focus gelegd op de (veronderstelde) rol van Eulenspiegel als bondgenoot van de boeren en de zogenaamde plebejer, die door verschillende Interpreten van het originele werk uit de DDR aan Botes Eulenspiegel is toegeschreven. Deze beide maatschappelijke groepen waren de belangrijkste participanten in de zogenaamde Duitse Boerenoorlog (1524-1526) en het belang van deze oorlog binnen de socialistische geschiedschrijving is door Friedrich Engels geïllustreerd in zijn gelijknamige werk (eigenlijk abstract langer).
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation