Stal voor stal; En onderzoek naar in hoeverre verhandelbare ontwikkelingsrechten een bijdrage kan leveren aan het reduceren van de agrarische leegstand

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-12-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De verwachting is dat de leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen de komende jaren gaat toenemen. Vanuit een economisch perspectief zou deze leegstand opgevangen moeten worden door de vraag vanuit groeiende bedrijven (schaalvergroting). Echter, vanwege de eigenschappen van vastgoed en de agrarische markt sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan. In dit onderzoek is onderzocht of markstructurering (vormgegeven door de Nieuwe Institutionele Economie (NIE)) een interessant instrument kan zijn voor het reduceren van de agrarische leegstand. Hiervoor is gekozen voor Verhandelbare Ontwikkelingsrechten (VOR), waarbij niet het gebouw, maar het vertegenwoordigde ontwikkelingspotentieel verhandeld wordt. Aan de hand van de methode ‘ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek’ is een ‘ontwerp’ (regeling op basis van VOR) continue aangepast en getoetst door een interactief proces tussen theorie en het ‘veld’ (de agrarische sector). Voor dit kwalitatief onderzoek zijn de volgende databronnen gebruikt: Focusgroep, Literatuurstudie, interviews en een enquête. De conclusie van het onderzoek is dat een dergelijke regeling in te voeren valt en dit eveneens de leegstand zal reduceren. Echter, hierbij moeten bepaalde democratische waarden, behartigd middels het bestemmingsplan(procedure), geschonden worden en zal de markt in een hold-out komen. Dit leidt tot een negatief advies voor het invoeren van VOR als instrument voor deze problematiek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen