Een onderzoek naar de speelmogelijkheden in de Nijmeegse wijk Galgenveld

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De stad groeit, waardoor de hoeveelheid kinderen in de stad toeneemt. Deze verdichting van de stad zorgt ervoor dat speelmogelijkheden voor kinderen onder druk komen te staan. Dit onderzoek bekijkt vanuit de concepten van Henri Lefebvre hoe de bedachte, de beleefde en de waargenomen ruimte in relatie staan tot elkaar wat betreft speelmogelijkheden. De hoofdvraag die hierbij centraal staat luidt: Hoe staan de waargenomen ruimte, de bedachte ruimte en de beleefde ruimte in relatie tot elkaar wat betreft speelmogelijkheden in Galgenveld? Door middel van literatuuronderzoek, interviews, observaties en een wandeling met kinderen is deze vraag beantwoord. Kinderen lijken behoefte te hebben aan meer avontuur en de speeltoestellen zouden op meerdere leeftijdscategorieën gericht moeten zijn. Deze beleving van de ruimte komt niet overeen met de bedachte ruimte vanuit de gemeente, gezien de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de openbare ruimte. Om deze vormen van ruimte meer met elkaar overeen te laten komen, maakt de Gemeente Nijmegen gebruik van een publiek-private samenwerking. Er is namelijk een plan om alle speelmogelijkheden in Nijmegen aan te pakken, waarbij meer wordt gekeken naar de ervaringen van kinderen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen