Het effect van (in)congruente hoofdbewegingen op de gepercipieerde overtuigingskracht van een spreker.

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2020-10-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De overtuigingskracht van een spreker wordt niet alleen bepaalt door de inhoud van de verbale boodschap. Ook de ingenomen houding en bewegingen dragen hieraan bij. Voorgaand onderzoek laat zien dat onder andere het gebruik van handgebaren, bewust gebruik van oogcontact en het innemen van ruimte bijdragen aan de aangenaamheid, benaderbaarheid en overtuigingskracht van sprekers. Om meer inzicht te krijgen in de overtuigingskracht van lichaamsbewegingen wordt er in dit onderzoek gekeken naar het effect van hoofdbewegingen op de overtuigingskracht. Hierbij worden hoofdbewegingen onderzocht in combinatie met congruentie. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een 2x2 tussenproefpersoon ontwerp met als variabelen type hoofdgebaar (knikken en schudden) en congruentie (congruent en incongruent). Uit de resultaten bleek dat het gebruik van hoofdbewegingen niet als overtuigender werd gezien dan bij de afwezigheid hiervan. Ook bleek er geen verschil tussen de knikkende en schuddende conditie. Wel bleek er een interactie-effect te bestaan. Knikkende congruente hoofdbewegingen werden als overtuigender gezien dan incongruente knikkende bewegingen. Meer onderzoek is nodig om de specifieke relatie tussen knikken en schudden en overtuigingskracht inzichtelijk te maken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren