Het stikstofvraagstuk: een beschrijving van frames van belanghebbenden.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-10-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bij een wicked problem, zoals het stikstofvraagstuk in Nederland, kunnen belanghebbenden verschillen in de betekenissen die zij verlenen aan de problemen die spelen. Dit fenomeen wordt framing genoemd. De onderzoeksvraag luidt: ‘Welke frames hanteren de overheid, boeren en onderzoekers in nieuwsmedia binnen het stikstofvraagstuk, en hoe verhouden die frames zich tot elkaar?’ Hiervoor is kwalitatief onderzoek (inhoudsanalyse) uitgevoerd naar framing in het stikstofvraagstuk, waarna de frames met elkaar zijn vergeleken met behulp van het theoretisch kijkkader ‘waarderend communiceren’. Uit de resultaten blijkt dat de belanghebbenden veertien frames hanteren en dat er een zestal verhoudingen tussen frames zijn geïdentificeerd. Al deze resultaten worden uitvoerig in deze masterscriptie beschreven. Dit onderzoek demonstreert dat ‘waarderend communiceren’ kan worden gebruikt om frames met elkaar te vergelijken (wetenschappelijke bijdrage). Daarnaast kan maatwerk in communicatie worden gecreëerd door nader onderzoek te doen naar de conflicterende frames (maatschappelijke aanbeveling).
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren