Duurzame inzetbaarheid binnen Careyn

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2020-09-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit betreft een praktijkgericht onderzoek naar de invloed van organisatiestructuur op duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers op operationeel niveau in een grote instelling voor ouderenzorg en de invloed van leiderschap op deze relatie. Het conceptuele model is ontleend aan de sociotechniek. Organisatiestructuur is geoperationaliseerd via de mate van: functionele concentratie, splitsing van uitvoerende taken, scheiding van uitvoerende en regeltaken en splitsing van regeltaken. Duurzame inzetbaarheid is geoperationaliseerd via beheersbare stresscondities, mogelijkheden tot betrokkenheid, mogelijkheden om te leren en ontwikkelen, gedeelde verantwoordelijkheid en participatie in werkoverleg. Voor leiderschap is gekeken naar de kenmerken van transformationeel leiderschap. Via documentanalyse en diepte-interviews met een kleine steekproef uit de populatie is m.b.t. deze variabelen de feitelijke situatie in kaart gebracht. Deze is vergeleken met de normen uit het conceptuele model, resulterend in een GAP-analyse. Op basis van deze analyse zijn aanbevelingen gedaan aan het management van de organisatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen