De gemeente als broedplaats

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-05-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze masterscriptie richt zich op de volgende onderzoeksvraag: ‘Wat is de inhoud van het culturele broedplaatsenbeleid van Nederlandse gemeenten met eigenstandig beleid op dit gebied en welke elementen van dit beleid worden daarbij met welke redenering als kansrijk of succesvol bestempeld?’ Deze scriptie heeft als overkoepelend doel om overzicht en inzicht te geven in het Nederlandse broedplaatsenlandschap. De gekozen beleidsstukken zijn geanalyseerd op basis van vier veronderstellingen: normatief, causaal, finaal en bestuurlijk. Met gebruikmaking van een kritische discoursanalyse zijn deze veronderstellingen in beeld gebracht die samen de gereconstrueerde beleidstheorie vormen, en daarmee de inhoud van het beleid. Naar voren komen de volgende zaken: 1. De artistiek-inhoudelijke waarde van broedplaatsen is nooit het hoofddoel. 2. Ondanks gentrificatie zetten gemeenten in op tijdelijkheid. 3. De focus op doorstroming levert mogelijk spanning op met de balans en samenwerking die broedplaatsen kenmerkt. 4. Gemeenten oefenen indirecte macht uit in beleidsnetwerken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren