Denken over de juiste beslissing: een revisie van expected utility theory

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Date
2019-12-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Normatieve beslissingstheorie houdt zich bezig met de vraag hoe mensen een individuele keuze zouden moeten maken. De meest prominente theorie binnen dit vakgebied is expected utility theory (EUT), die winstmaximalisatie voorschrijft als doel van een handeling. Volgens EUT behoort de beslissingsnemer de uitkomsten van verschillende handelingsmogelijkheden te ordenen op basis van preferentie aan de hand van nutswaarden, die de verwachte winst van een bepaalde beslissing representeren. Het subject maakt de juiste keuze door zich te richten op het gevolg van haar handeling en hierbij rekening te houden met de waarschijnlijkheidswaarde van de verwachte winst. Los van de interne problemen waar EUT mee kampt, zijn de uitgangspunten van deze beslissingstheorie te bekritiseren vanuit cognitie-filosofisch perspectief en vanuit de ethiek. In deze scriptie worden drie filosofische hiaten binnen de Von Neumann-Morgenstern theory (de standaard variant van EUT) vastgesteld: het doel van de beslissing, een geluksbegrip (of een ander begrip van wat voorkeuren of winst inhouden), en een maatstaf ter beoordeling van beslissingen. Deze scriptie onderzoekt op welke wijze het mogelijk is deze hiaten op filosofische wijze in te vullen. Dit resulteert in de presentatie van EUT-R, expected utility theory revised. EUT-R is opgesteld aan de hand van voorgestelde eisen waaraan normatieve beslissingstheorieën zouden moeten voldoen. Hoewel deze nieuwe variant niet geheel past binnen beslissingstheorieën die zich richten op verwachte gevolgen, slaagt deze scriptie er wel in om aan te tonen hoe vanuit de filosofische kritiek op EUT het perspectief op het nemen van beslissingen kan worden verbreed.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation