“Deze scriptie is beperkt toegankelijk” - Een onderzoek naar het effect van de vorm en frequentie van schaarsteprincipes op de attitude, intentie en waargenomen beïnvloeding binnen high-involvement producten.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek naar schaarsteprincipes is door middel van twee hypotheses getoetst of, en zo ja in welke mate waargenomen beïnvloeding, attitude en intentie worden beïnvloed door twee factoren: type schaarsteprincipe en de frequentie van het beroep op een schaarsteprincipe. Daarnaast is onderzocht of waargenomen beïnvloeding als mediator fungeert. Om dit te onderzoeken zijn vier hotelkameradvertenties van de website Booking.com gemanipuleerd. 205 respondenten kregen at random één van de acht versies van het stimulusmateriaal te zien. In vier versies werd 1, 2, 3 of 4 keer een beroep op leveringsschaarste gedaan. In de andere vier versies gebeurde hetzelfde voor vraagschaarste. De opgestelde hypotheses konden gedeeltelijk worden bevestigd. Wanneer een persoon geconfronteerd werd met een hoge frequentie van het beroep op een schaarsteprincipe, zorgde dit voor een lagere attitude jegens hotelkameradvertenties. Ook bleek uit het onderzoek dat het effect van frequentie op advertentieattitude gemedieerd wordt door waargenomen beïnvloeding. Met dit gevonden mediatie-effect is bewezen dat waargenomen beïnvloeding een belangrijke rol speelt in het beoordelen van (hotelkamer)advertenties. Beide gevonden effecten zijn voor zover bekend bij de onderzoeker nog niet eerder uit empirisch onderzoek naar voren gekomen. De theoretische implicaties van de resultaten zijn besproken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren