Bottendaal: the place to be?? Gentrification en leefbaarheid voor jonge gezinnen in de Nijmeegse wijk Bottendaal

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-08-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De trek naar de stad door jonge gezinnen is toegenomen. Rond de jaren ’80 was dit andersom: de stad was een niet-kindvriendelijke woonomgeving. In 2010 kennen steden een omslagpunt. Nieuwe woningen, onderwijs- en uitgaansvoorzieningen maken de stad aantrekkelijk voor jong en oud. Vooral jonge professionals blijkt stedelijk wonen een must. Deze thesis is gericht op de leefbaarheid voor jonge gezinnen in Bottendaal, Nijmegen. In Bottendaal heeft het proces gentrification plaatsgevonden: een proces dat ervoor zorgt dat buurten onder andere opknappen, huizen worden opgekocht en gerenoveerd, de diversiteit van bewoners in een wijk toeneemt en de economische bedrijvigheid opleeft. In deze thesis staat de volgende onderzoeksvraag dan ook centraal: in welke mate kan gentrification bijdragen aan leefbaarheid voor jonge gezinnen in Bottendaal? In de literatuur wordt de theorie omtrent leefbaarheid en gentrification beschreven. Vervolgens worden er diepte-interviews afgenomen met jonge gezinnen in Bottendaal, hoe zij de leefbaarheid in de wijk ervaren. In de conclusie worden de resultaten geanalyseerd. Hierbij wordt geconcludeerd dat de geïnterviewde respondenten tevreden zijn over de leefbaarheid. Ook worden er aanbevelingen gedaan om de leefbaarheid in Bottendaal te verbeteren op sommige factoren, zoals de verkamering en overlast in Bottendaal.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen