De culturele hotspot als tijdelijke gebiedsinvulling. Een kwalitatief onderzoek naar het gedrag van Nederlandse gemeenten rondom de implementatie van culturele hotspots met een tijdelijk karakter

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Veel gemeenten hebben door de economische crisis die in 2008 zijn intrede deed reeds gemaakte of geambieerde gebiedsontwikkelingsplannen moeten uitstellen, en hebben gekozen voor tijdelijke culturele exploitaties. Dergelijke exploitaties worden vaak als een groot succes gezien door zowel bewoners als gemeenten, Waardoor gemeenten in lastige posities worden gedrongen: Herontwikkeling in het betreffende gebied is het uitgangspunt, maar het stopgezetten van succesvolle en populaire projecten is ongewenst. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het gedrag van Nederlandse gemeenten met betrekking tot tijdelijke culturele hotspots die in de toekomst zullen worden stopgezet. Uit dit onderzoek is gebleken dat gemeenten in hun gedrag prioriteit stellen aan de toekomstige bestemming ten opzichte van de tijdelijke culturele hotspot. De tijdelijke exploitatie van cultuur in deze gebieden staat grotendeels in het kader van de toekomstige bestemming en kan als complementair worden gezien aan de de langetermijnvisie van gemeenten. Door middel van placemaking proberen gemeenten het gebied aantrekkelijk te maken voor potentiële bewoners en investeerders. Gemeenten gebruiken daarbij vooral juridische beleidsinstrumenten en hebben vanwege hun sterke positie in het besluitvormingsproces de vrijheid om te kiezen tussen het zelf voeren van regie of het delegeren van regie naar een private partij.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen