Duurzaam in de gebouwde omgeving. Een onderzoek naar de bewonersperceptie op het verduurzamen van de gebouwde omgeving, voortkomend uit een nieuwe omgevingsvisie

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek focust zich op het perspectief van bewoners op het verduurzamen van de eigen woning, dan wel niet de gehele gebouwde omgeving. De aanzet tot verduurzaming wordt als belangrijk geacht door de nieuwe omgevingsvisie van de Provincie Gelderland (Gaaf Gelderland). Deze omgevingsvisie zet aan tot het verduurzamen van de gebouwde omgeving, echter laat het geen concrete stappen zien hoe dit moet gebeuren, en wat de gemiddelde burger hiervan vindt. De bewonersperceptie op het verduurzamen van de gebouwde omgeving is dan ook de hoofdvariabele die doormiddel van een kwalitatief onderzoek onderzocht wordt. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee kanten van gedragsbeïnvloeding. De ‘practice’ benadering en de kant van ‘Nudging’. Hierbij is het van belang te kijken naar bewoners maar ook naar de beleidskant van het probleem van verduurzaming. De resultaten die hieruit voortkomen laten zien dat er nog slimme combinaties gemaakt moeten worden om tot een uiteindelijke energie neutrale samenleving te kunnen komen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen