Eerlijk zullen wij alles delen? Een onderzoek naar rechtvaardigheid bij de verdeling van windturbines in Noord-Holland en Zuid-Holland

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De komst van windturbines is zelden zonder verzet van de buurt. Toch is de bouw van windturbines noodzakelijk om te voldoen aan opgelegde Europese normen. Om mensen te kunnen uitleggen waarom precies bij hen in de buurt een turbine zou moeten komen, is het van belang dat een verdeling van turbines rechtvaardig is. Waarom is het eerlijk dat turbines hier komen en niet elders? In dit onderzoek is gekeken welke factoren bijdragen aan een mogelijke onrechtvaardige verdeling van windturbines in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Uit Z-toetsen kwam naar voren dat er bij het aanwijzen van locaties in Noord-Holland wel een onrechtvaardige verdeling tot stand komt, terwijl dit in Zuid-Holland niet het geval is. Uit case studies bij de provincies bleek dat dit waarschijnlijk het gevolg is van gebrekkige informatie en communicatie over het aanwijzen van locaties door de provincie, waardoor betrokkenheid van burgers niet gestimuleerd wordt. Bij gemeenten bleek dat het aandeel jongeren van invloed is op het toe- of afwijzen van een omgevingsvergunning. Uit een case study bij de gemeente Schagen kwam naar voren dat ook hier een gebrekkige voorlichting over de procedure en gebrek aan informatie waarschijnlijk ervoor zorgde dat deze groep minder invloed heeft.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen