Jong geleerd, oud gedaan?Een kwantitatief onderzoek naar het effect van generatieverschillen op de relatie tussen mediamultitasking en executieve functies

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2018-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het combineren van media, het zogenaamde mediamultitasking, wordt vaak gezien als iets dat is weggelegd voor jongeren. Vanuit de samenleving zijn er zorgen dat mediamultitasking zou leiden tot cognitieproblemen. Hoewel blijkt dat ook oudere generaties steeds meer mediamultitasken, focust wetenschappelijk onderzoek naar mediamultitasking zich alleen op jongere generaties. Het doel van het huidige onderzoek is dan ook de relatie tussen mediamultitasking en cognitieproblemen in het dagelijks leven te onderzoeken voor diverse generaties mediamultitaskers. Door middel van een kwantitatief onderzoek werden 322 respondenten gevraagd naar hun mediagedrag en hun cognitief functioneren. Over het algemeen is gebleken dat respondenten die op jonge leeftijd zijn begonnen met mediamultitasking minder problemen hadden met executieve functies naarmate er meer aan mediamultitasking werd gedaan. Respondenten die op latere leeftijd waren begonnen met mediamultitasking hadden juist meer problemen met executieve functies naarmate er meer aan mediamultitasking werd gedaan. Neurale plasticiteit zou een verklaring kunnen zijn voor deze tegenstrijdige relaties. Longitudinaal vervolgonderzoek zou beter uitsluitsel kunnen geven over de causale relatie tussen mediamultitasking en cognitief functioneren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen