Naar confessie gescheiden: Het verschil tussen de welvaart van het protestantse- en het katholieke weeshuis in Nijmegen tijdens de katholieke emancipatie (1817-1920).

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vanaf 1795 waren katholieken en protestanten juridisch gelijk in de Nederlandse republiek. De eeuw hierna staat bekend als een periode van emancipatie voor het rooms-katholicisme en de katholieke bevolking in Nederland. Op allerlei terreinen in de samenleving probeerden de katholieke kerk en haar aanhangers een gelijkwaardige positie te verkrijgen in de maatschappij. Er is nog weinig bekend over of de levensomstandigheden van katholieken in deze periode verbeterden. Met behulp van een casusonderzoek naar de Nijmeegse weeshuizen wordt een indicatie gecreëerd betreffende het verschil in welvaart tussen katholieken en protestanten tijdens de katholieke emancipatie. Door de financiën van beide weeshuizen te vergelijken kan geconcludeerd worden dat het katholieke weeshuis minder middelen had om in haar behoeftes te voorzien dan het protestantse weeshuis, door een ontoereikend vermogen dat ze geërfd had uit de tijd dat katholieken geen gelijke juridische positie hadden in de samenleving.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation