De politisering van seksualiteit en de seksualisering van politiek. Een discoursanalyse van revuefilms uit het Derde Rijk (1933-1945).

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voor dit onderzoek is aan de hand van de theorie van Foucault een discoursanalyse uitgevoerd van acht revuefilms uit het Derde Rijk om antwoord te kunnen geven op de volgende vraag: Hoe functioneerden revuefilms in de politisering van seksualiteit in nazi-Duitsland? De institutionalisering van cinema met pre- en postproductie censuur betekende een aanzienlijke en uitbreidende nationaalsocialistische articulatiemacht in het vormgeven van (seksuele) discoursen in films. De nazi-ideologie structureerde het (visuele) vocabulaire in revuefilms langs nationaalsocialistische lijnen met de nadruk op militaristische discoursen, de koppeling van nationale sport aan nationale wedergeboorte en de Duitse (culturele) superioriteit gepositioneerd tegenover de decadente immorele other. In deze nationaalsocialistische vertogen werd gebruik gemaakt van sensuele vrouwelijke lichamelijkheid, als positive play of power, in het overbrengen van de ideologische boodschappen en het construeren van politieke consensus. De glansrijke revuescenes konden daarnaast de machtsmechanismen van het ‘waarheidsregime’ maskeren aansluitend bij het nationaalsocialistische ideaal van onzichtbare propaganda. In deze context konden ook erotische elementen worden opgenomen voor de illusie van een publieke sfeer vrij van politiek. De inzet van seksualiteitsdispositieven betekende echter ook de noodzaak aan regulering. Hiervoor kon het militaristische discours met de nadruk op uniformiteit en rigiditeit dienen, evenals de nadruk op authentieke Duitse vrouwelijkheid in de private sfeer met het gezinsleven als hoogste doel. Dit onderzoek toont de complexe relatie tussen fascisme en entertainment, ideologie en escapisme, commercialisering en politisering, de propagandistische opdrachtgever en de verlangens van het publiek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren