Het volgen van nieuws: informeren of polariseren? Een onderzoek naar de invloed van traditionele nieuwsconsumptie en nieuwsconsumptie via sociale media op het hebben van een extreme opinie

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2018-11-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Al enkele jaren wordt het debat over maatschappelijke kwesties in Nederland hard gevoerd. Over verschillende maatschappelijke thema’s, zoals integratie en zwarte piet, zijn de tegenstellingen groot met polarisatie in de samenleving tot mogelijk gevolg. Nieuwsmedia oefenen door middel van framing en agendasetting mogelijk een invloed uit op het hebben van polariserende opinies. In deze studie is de invloed die nieuwsmedia uitoefenen op het hebben van een extreme opinie bestudeerd. Daarbij is bekeken welke rol beeldvorming speelt in deze relatie. In het gehele onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen nieuwsconsumptie via sociale media en nieuwsconsumptie via traditionele media. Om inzicht te krijgen in de relatie tussen nieuwsconsumptie en het hebben van een extreme opinie is er een online survey afgenomen onder 1035 respondenten. Er is gekeken naar de invloed van nieuwsmedia op drie maatschappelijke discussies die actueel zijn in Nederland: de integratiediscussie, de zwartepietendiscussie en de vuurwerkdiscussie. Uit de resultaten komt naar voren dat de invloed van nieuwsconsumptie op het hebben van een extreme opinie gering is. Enkel nieuwsconsumptie via sociale media heeft een positieve invloed op het hebben van een extreme opinie over vuurwerk, dit effect loopt via een vertekende beeldvorming. Een vertekende beeldvorming blijkt wel een belangrijke voorspeller van een extreme opinie in het algemeen te zijn. Tevens lijkt nieuwsconsumptie via sociale media een sterkere voorspeller te zijn voor extreme opinies dan nieuwsconsumptie via traditionele media.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen