Droge voeten, ja graag?! Een maatschappelijke impactmeting van de aanleg van het retentiebekken bij Lateraalkanaal West.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-01-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Met de invoering van de beleidslijn ‘Ruimte voor de Rivier’ heeft een verandering plaatsgevonden van verticale naar horizontale hoogwaterbescherming. Zo wordt bescherming geboden tegen de toenemende waterstanden in de Nederlandse rivieren door klimaatverandering. Met de overkoepelende naam ‘De Maaswerken’ is het rivierbed van De Maas heringericht om het hoogwaterbeschermingsniveau van 1:250 te realiseren (bescherming tegen hoogwater dat eens in de 250 jaar voorkomt). Één van deze werkzaamheden is de aanleg van het retentiebekken bij Lateraalkanaal West. Het creëren van meer ruimte voor water levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van mensen in het rivierengebied, echter kunnen de gevolgen zeer ingrijpend zijn. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van de aanleg van retentiebekkens als één van de beschikbare hoogwatermaatregelen om zo tot een analyse te komen die gebruikt kan worden bij (nieuwe) beleidsopgaven voor waterplanologische ingrepen en verdere theorievorming omtrent maatschappelijke impactmeting. Deze maatschappelijke impactindicatoren worden gerangschikt in de categorieën: ‘recreatie&toerisme’, ‘wonen&werken’, ‘verkeer&vervoer’ en ‘economie’. Hiermee komt dit onderzoek tot interessante inzichten die helpen bij verdere beleidsontwikkelingen voor retentiebekkens en andere rivierverruimende maatregelen voor zowel beleidsmakers als de betrokken omwonenden. Bovendien draagt het bij aan theorieën voor maatschappelijke impactmeting bij rivierverruimende maatregelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen