Samen een klimaatbestendige stad

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een onderzoek naar prikkels die kunnen worden ingezet om het gedrag van burgers in stedelijk gebied te beïnvloeden en de toepassing van klimaatadaptatiemaatregelen in private ruimte te bevorderen. Binnen het rapport wordt gekeken naar verscheidene soorten adaptatiemaatregelen die gerealiseerd kunnen worden binnen private ruimte en diens voor- en nadelen op hitte, droogte en wateroverlast binnen stedelijk gebied. Daarnaast worden huidige en toekomstige beleidsinstrumenten geïnventariseerd die kunnen worden gebruikt bij het stimuleren van klimaatadaptatie binnen private ruimte. Om niet alleen uit te gaan van de klimaatadaptatieliteratuur zijn interviews gehouden met gemeenten, experts, de provincie Limburg en het Waterschap Limburg om de perspectieven vanuit de praktijk te belichten. Naar aanleiding van de literatuurstudie en feedback vanuit de praktijk is een enquête uitgezet die door meer dan 100 huiseigenaren binnen de provincie Limburg is ingevuld.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen