Cognitieve Training om Maladaptieve Schema’s van studenten met excessieve financiële zorgen te Modificeren: De AST-T

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2018-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Maladaptieve schema’s spelen een grote rol in de ontwikkeling en het in stand houden van bijvoorbeeld stemming- en angst problematiek. In deze studie is onderzocht of deze schema’s verandert kunnen worden door de Affective Simon Task – Training (AST-T) welke gericht is op de impliciete associaties en of de affectieve evaluatie van de stimuli verandert kan worden. Bij 45 studenten met een hoge mate van financiële zorgen is de AST-T en FAS afgenomen. De FAS gebruikt in dit onderzoek is een verkorte versie van de originele FAS vragenlijst om inzicht te krijgen in de mate van financiële zorgen. Bij de AST-T kregen de studenten woorden te zien, waarbij ze een vocale respons moesten geven (goed of fout) afhankelijk van de spelling van de woorden (correct of incorrect). De gekozen stimuli (woorden) zijn gekozen op basis van relevantie voor de studenten (financieel-gerelateerde woorden) en irrelevant voor de studenten (huishoudelijk-gerelateerde woorden). Participanten in de positieve trainingsconditie werd een positieve associatie geleerd ten opzichte van de financiële woorden en een neutrale associatie bij de huishoudelijke woorden. Dit was andersom in de controle conditie. De resultaten lieten zien dat zowel de positieve als neutrale conditie van de AST-T effectief was in het trainen van impliciete associaties tussen stimulus en respons. Maar, er is geen verandering gevonden wat betreft de affectieve evaluatie (FAS; Archuleta, Dale & Spann, 2013). Vervolgonderzoek is belangrijk omdat dit kan bijdragen aan het optimaliseren van behandelmethoden binnen de cognitieve gedragstherapie voor bijvoorbeeld stemmings- en angst problematiek.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme