Vroege en Late Pre-eclampsie: De Rol van Psychosociale Stress, Sociale Steun en Slaap

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Date
2018-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Pre-eclampsie kan worden verdeeld in vroege pre-eclampsie (ontstaan voor 34 weken zwangerschap) en late pre-eclampsie (ontstaan na 34 weken zwangerschap). Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat psychosociale stress een risicofactor is voor pre-eclampsie, maar hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen vroege en late pre-eclampsie. Dit onderzoek had als doel om te onderzoeken of er sprake is van een verschil in de mate van psychosociale stress tussen vrouwen met vroege pre-eclampsie, late pre-eclampsie en ongecompliceerde zwangerschappen en om te onderzoeken of sociale steun en slaap moderators van psychosociale stress zijn. Deelnemers aan dit onderzoek waren 56 zwangere vrouwen, onder te verdelen in 15 vrouwen met vroege pre-eclampsie, 15 vrouwen met late pre-eclampsie en 26 vrouwen met ongecompliceerde zwangerschappen. De moeders vulden vragenlijsten in over algemene angst en stress, sociale steun en slaap. Een meervoudige covariantieanalyse liet zien dat er geen verschil is in de mate van psychosociale stress tussen de drie verschillende groepen. Daarnaast blijkt ook dat voldoende sociale steun en kwalitatief goede slaap niet zorgen voor het reduceren van psychosociale stress. Vervolgonderzoek is nodig om de relatie tussen psychosociale stress en pre-eclampsie nader in kaart te brengen. Sleutelwoorden: vroege pre-eclampsie, late pre-eclampsie, psychosociale stress
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme