BETTER TO BE SAFE THAN SORRY. Het stimuleren van automobilisten om zich aan 30 km per uur te houden binnen de 30 km zone in de dorpskern van Leefdaal

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het dorp Leefdaal rijdt veel verkeer. Binnen de dorpskern geldt een 30 kilometer zone, maar volgens de bewoners respecteren veel automobilisten deze snelheid niet. Hierdoor voelt de zachte weggebruiker zich onveilig, worden kinderen op straat (te) laat opgemerkt en zijn er een aantal bijna-ongelukken gebeurd. Daarom is er een gedragsinterventie ontwikkeld met als doel automobilisten in de Dorpstraat te stimuleren om de snelheid van 30 km per uur te respecteren. Deze interventie speelt in op de injunctieve norm, weerstand, attitude en bewustwording. De resultaten laten zien dat het ophangen van kindertekeningen, posters met ‘watching eyes’ en een tekst met de stimulans om de groene smiley als feedback te krijgen, geen effect hebben op het snelheidsgedrag van automobilisten. De straatindeling lijkt wel een sterke verklarende factor te zijn. Daarom wordt er aanbevolen om te focussen op straatelementen in plaats van sociaalpsychologische factoren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme