Het een plekje geven. De invloed van het krijgen van een psychiatrische diagnose op narratieve identiteit en narratieve betekenisgeving.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-03-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het voorliggende onderzoek gaat over de invloed van het krijgen van psychiatrische diagnoses op de narratieve identiteit en het daaraan verwante proces van narratieve betekenisgeving. In een literatuurstudie is voorgaand empirisch onderzoek naar de effecten van psychiatrische diagnoses op de narratieve identiteit verkend. Daarnaast betreft dit onderzoek een kwalitatieve analyse van een zestal semigestructureerde diepte-interviews met ex-psychiatrische patiënten. Daaruit blijkt geen eenduidige invloed van het krijgen van psychiatrische diagnoses op de narratieve identiteit, waardoor er sprake is van verschillen in de processen van narratieve betekenisgeving. Het krijgen van een diagnose kan helpen om verschillende delen van het levensverhaal tot een samenhangend narratief te brengen, een nieuw aspect toevoegen aan iemands identiteit dat geïntegreerd moet worden en ervaringen van contingentie veroorzaken
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen