Samen werken aan een dyslexienetwerk. Een onderzoek naar de vormgeving van het netwerk en het besluitvormingsproces in de ondersteuningsteams 0 tot 4 van dyslexiezorg binnen de context van Gemeente Zwolle en het onderwijs in Zwolle

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-09-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de gemeente Zwolle is een projectgroep (proeftuin) opgesteld met deelnemers vanuit het onderwijs, zorgaanbieders en de gemeente, welke wordt uitgevoerd binnen het dyslexienetwerk. Bij de toegang van dyslexiezorg zijn verschillende partijen betrokken, omdat tijdens het verloop van het besluitvormingsproces andere instanties verantwoordelijk zijn. Om te voorkomen dat kinderen niet de juiste zorg krijgen of niet volledig kunnen profiteren van de financiële middelen die in het kader van ondersteuning worden ingezet, is een onderzoek naar de vormgeving van het netwerk uitgevoerd, waarin de besluiten worden genomen over datgene het kind recht op heeft. Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een wicked problem, informatie asymmetrie en doelconflict en dat deze de legitimiteit en effectiviteit van het netwerk belemmeren. Daarnaast is het vertrouwen in elkaar of in het proces nog niet optimaal en is er een mindere mate van wederkerigheid en afhankelijkheid aanwezig. Een netwerkstructuur die bijdraagt aan een legitiem en effectief besluitvormingsproces is een heterarchisch netwerk. Geconcludeerd kan worden dat de huidige netwerkconstituering en netwerkmanagement niet dermate zijn ingericht dat er gesproken kan worden van een heterarchisch netwerk. Er zijn aanknopingspunten voor het realiseren van een heterarchisch netwerk. Aanbevelingen voor de gemeente Zwolle zijn op basis hiervan geformuleerd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation