Duurzame Mobiliteit te Ede: Wordt dit anders gestimuleerd naar de aard van een wijk?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het voorliggende onderzoek richt zich op de wijze waarop de gemeente Ede onderscheid maakt in haar beleid ter stimulering van duurzame mobiliteit tussen de wijken Veldhuizen-A en Ede-Oost. Enerzijds is een interview afgenomen met een gemeenteraadslid om de Edese beleidsafwegingen te duiden. Anderzijds zijn er per wijk drie interviews afgenomen met bewoners om de heersende percepties aangaande (bevorderen van) duurzaam reisgedrag te vernemen. Er werden drie verschillen gevonden tussen de wijken: Allereerst maken respondenten uit Ede-Oost relatief meer gebruik van de auto naar bestemmingen die ook op fietsafstand zijn. Ten tweede verschilt de houding jegens bemoeienis van de gemeente. Inwoners van Ede-Oost zien niet altijd dat de gemeente het juiste bevordert als het gaat om duurzaamheid, vanwege eigenbelang of onnodige bemoeienis. Wel zou de gemeente Ede een sterke rol mogen spelen om elektrische (laad)infrastructuur uit te breiden. Tenslotte zien respondenten uit Veldhuizen-A de hoge kosten van duurzame transities als een relatief groot probleem. Het gemeenteraadslid geeft aan dat de gemeente in theorie niet bewust beleidsdifferentiaties hanteert tussen verschillende wijken. Dit komt echter in de praktijk wel zo uit. Tenslotte zijn er op basis van deze resultaten aanbevelingen gedaan voor de gemeente Ede om zich te verbeteren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen