As't nait huift, loat den mor. Wablief?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Randstedelijke accent wordt tot op heden gezien als het meest prestigieuze accent in Nederland. Hierdoor worden andere accenten, zoals het Gronings en Limburgs ondergewaardeerd en weinig gebruikt in marketingcontext. Om deze reden zijn in dit onderzoek regionale accenten in marketing voor low-involvement producten onderzocht. Hierbij wordt gekeken of de congruentie tussen het accent en het geadverteerde product invloed heeft op marketingvariabelen en wordt de accentsterkte getest op deze variabelen. De afhankelijke variabelen bestaan uit de attitude ten opzichte van het product, de attitude ten opzichte van de reclame, de aankoopintentie en de merknaamherkenning. In dit experiment zijn twee fictieve yoghurt merknamen getest, genaamd Krachtvoer en VolVreugd. Krachtvoer is een yoghurt uit Groningen, gemaakt om associaties op te roepen met het Groningse accent. VolVreugd is een yoghurt uit Limburg, gemaakt om associaties op te roepen met het Limburgse accent. Uit het pre-experiment bleek dat de visuals van beide fictieve merknamen Krachtvoer en VolVreugd leidden tot de juiste associaties. Het Groningse accent was beter herkenbaar dan het Limburgse accent. Aan het hoofdexperiment hebben 256 participanten deelgenomen. Zij beoordeelden de twee merknamen aan de hand van een online vragenlijst, waarbij zij zowel visuele stimuli te zien kregen als spraakstimuli te horen kregen. De spraakstimuli bestonden uit geluidsfragmenten waarbij de participanten een Gronings of Limburgs accent te horen kregen in sterke of zwakke vorm. Dit onderzoek is erin geslaagd een context te creëren waarin beide accenten positief geëvalueerd werden. Een product met Groningse associaties (Krachtvoer) wordt beter beoordeeld wanneer geadverteerd wordt met een Gronings accent. Voor een product met Limburgse associaties (VolVreugd) werd dit effect bijna niet gevonden met een Limburgs accent. De accentsterkte getest in dit experiment leverde geen significante resultaten op. De merknaam Krachtvoer werd beter onthouden door de participanten dan de merknaam VolVreugd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren